Unga släktforskare är ett fristående ideellt nätverk som arbetar för att inspirera unga att söka sin historia och att skapa en plattform där unga kan mötas och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Sedan 1986, då Genealogisk Ungdom lades ner och sammansmälte med Släktforskarförbundet, har det inte funnits någon bra plattform för unga som intresserat sig för släktforskning. Många föreningar har försökt att få in unga i sina verksamheter men tyvärr har det inte alltid lyckats.

För några år sedan startades ett upprop på nätet där det efterfrågades ett forum eller mötesplats för unga släktforskare. Efter en hel del arbete resulterat i nätverket Unga släktforskare.